Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aura/ftp/www.SerwisFiata.com9.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
Ubezpieczenia
+48 661 431 864 Godz. : 8:00 - 16:00

Ubezpieczenia

Kompleksowe rozwiązania dla małego i średniego biznesu w Allianz to gwarancja wysokiej jakości usług i pewność wypłaty odszkodowań.

Allianz kontakt

Specjalnie dla Wŗascicieli Firm, Członków Zarządów, Udziałowców, Czŗonków Rad Nadzorczych, OC w życiu prywatnym i zawodowym oraz dla Kredytobiorców (prowadzących działalność gospodarczą).

Specjalnie dla osób wychowujących dzieci. Ubezpieczenie to łączy ochronę ubezpieczeniową i dŗugoterminowe oszczędzanie z jednoczesną możliwością zapewnienia kapitału własnemu dziecku w określonym momencie jego życia.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na ŋycie i doŋycie z planem kapitałowym. Moŋna korzystaæ z ochrony ubezpieczeniowej i jednocześnie gromadziæ kapitał na przyszłość.

NNW & OC w życiu prywatnym. W codziennym życiu bywają takie sytuacje, gdy nieumyślnie spowodujemy jakąś szkodę.
W takich chwilach przydaje się kompleksowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zdrowie. Możliwość korzystania z wizyt domowych, konsultacji lekarzy specjalistów i badań diagnostyczno–laboratoryjnych w sieci ponad dwustu placówek medycznych na terenie caŗego kraju. Unikalny na rynku ubezpieczeń zdrowotnych pakiet usług assistance medycznego oferujący m.in.: przywóz leków, transport medyczny do i ze szpitala, zdrowotne usŗugi informacyjne dostępne przez telefon 24 godziny na dobę. A gdyby tego było mało, możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o rehabilitację oraz o refundację kosztów wykonania 40 zabiegów operacyjnych z katalogu „chirurgii jednego dnia”. Z tych usŗug może korzystać również rodzina ubezpieczonego.

… oraz wiele innych produktów – zapraszamy.